Nhân lực y tế Quảng Ngãi hiện vẫn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi thiếu cả về số lượng và chất lượng

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù có những bước phát triển, song nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang thiếu về số lượng, thiếu nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu; năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ y tế.
Vườn cà-phê gia đình anh Vũ Văn Hanh (làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đến thời kỳ chín rộ nhưng thiếu nhân công thu hoạch. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Gia Lai đang "khát" nhân công thu hái cà-phê

Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 87.700 ha cà-phê trong giai đoạn kinh doanh. Mọi năm, cứ vào vụ thu hoạch là có hàng nghìn lao động từ các địa phương miền trung lên thu hái cà-phê. Vụ mùa 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc đi lại giữa các tỉnh không thuận lợi nên phần nào gây khó khăn về nhân công thu hái cà-phê…

Do thiếu nhân lực thu hái, anh Bùi Văn Thế ở xóm 9, xã Tân Linh, huyện Đại Từ phá bỏ chè quá lứa.

Giữ uy tín, nông dân Thái Nguyên phát bỏ chè quá lứa

Mặc dù giá chè nguyên liệu đang ở mức cao, từ 23.000 đến 26.000 đồng/kg búp tươi, hái đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Song, do không có nhân lực thu hái dẫn đến chè quá lứa. Để giữ uy tín và thương hiệu chè, người dân nhiều nơi ở vùng chè huyện Đại Từ (Thái Nguyên) phát bỏ chè quá lứa. Qua đây, cho thấy nhân lực nghề chè đang thiếu.