Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người thật sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng yêu cầu.
0:00 / 0:00
0:00

Đề án thu hút sự quan tâm của người dân, các cơ quan, đơn vị vì khi triển khai sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, nhất là chống chạy chức, chạy quyền.

Người được đăng ký tham gia dự tuyển gồm cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, không giới hạn đơn vị, nằm trong nguồn quy hoạch của chức danh cần thi tuyển hoặc tương đương. Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp. Cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đề cử cũng có thể dự thi.

Người thi tuyển phải trải qua hai vòng thi. Theo đó, thi viết thời gian 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết về nghiệp vụ chuyên ngành, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh. Thi trình bày đề án với 30 phút trình bày và từ 30 đến 40 phút trả lời chất vấn của hội đồng thi tuyển. Trong đó, tập trung đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo…

Trong năm nay, thành phố tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Từ năm 2023 trở đi tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương và triển khai tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương. Thành phố sẽ thi tuyển hơn 10 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các đơn vị, gồm: Ban An toàn giao thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Viện Nghiên cứu phát triển; UBND huyện Hóc Môn… trong tháng 11 tới.

Đây là lần đầu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý. Điều này cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đổi mới tư duy trong quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cách làm này phù hợp với xu hướng thế giới, là tiền đề tiến đến xây dựng một bộ máy nhân sự tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng.

Tuy nhiên, để thi tuyển đạt kết quả tốt phải có một hội đồng thi chuyên nghiệp, minh bạch. Trong quá trình thi tuyển phải bảo đảm tuyệt đối nghiêm túc, khách quan. Để làm được điều này, thành phố nên lập hội đồng thi tuyển với các thành viên đa dạng, đến từ nhiều lĩnh vực, cơ quan, đơn vị khác nhau. Đây là biện pháp gia tăng tính khách quan, công tâm cho kỳ thi để tuyển được cán bộ thật sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thành phố nên nghiên cứu quy định để mở rộng đối tượng có thể tham gia thi tuyển, các tiêu chí đưa ra hiện vẫn coi trọng yếu tố quy hoạch, thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức mà chưa thật sự đột phá để tuyển được nhân tố mới.