Thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA

NDO - Ngày 12/7, Đại học Đà Nẵng cho biết, thêm 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách Khoa vừa được được công nhận đạt chất lượng theo Tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á (ASEAN University Network-Quality Assurance) AUN-QA.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng trong giờ thực hành.
Sinh viên Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng trong giờ thực hành.

Cụ thể, 4 chương trình đào tạo được Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đánh giá đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA gồm: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Khoa Điện); Quản lý công nghiệp (Khoa Quản lý dự án); Chương trình tiên tiến Việt Mỹ ngành điện tử - viễn thông (Khoa Khoa học công nghệ và tiên tiến); và Chương trình tiên tiến Việt Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT (Khoa Khoa học công nghệ và tiên tiến).

Đây là các chương trình đào tạo được AUN đánh giá ngoài theo phương thức trực tuyến từ ngày 9-13/5/2022 với các phiên làm việc, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn các bên liên quan, khảo sát các điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường.

Thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA ảnh 1
Nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học, sáng chế của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mang tính ứng dụng cao.

Tính đến nay, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã có 20 chương trình đào tạo đã được kiểm định và cấp Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó có 3 chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp đạt chuẩn CTI (châu Âu); 17 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA. Đây cũng là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng luôn đi đầu trong công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục, không ngừng bảo đảm thực thi văn hóa chất lượng, góp phần khẳng định uy tín, và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền trung, Tây nguyên và cả nước.