Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Năm 2021, dự báo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội tổ chức hội chợ, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ để tìm kiếm đầu ra cho sản xuất làng nghề, trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng.
Hà Nội tổ chức hội chợ, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ để tìm kiếm đầu ra cho sản xuất làng nghề, trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, TP Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai các giải pháp ổn định thị trường cung - cầu hàng hóa, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng dương của kinh tế trong suốt bốn quý của năm 2020 so cùng kỳ năm trước và mức tăng trưởng GRDP cả năm cao gấp 1,5 lần của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn vượt dự toán, huy động vốn đầu tư xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng…

Tuy nhiên, kinh tế Thủ đô vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn. Việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp thành phố và quận, huyện. Hoạt động xuất khẩu vẫn còn gặp khó, tỷ lệ hàng tồn kho cao. Lĩnh vực du lịch lữ hành, vận tải... chưa thể hồi phục nhanh.

Trước tình hình trên, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021, UBND thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương tham mưu triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về thủ tục, chú trọng các dự án đầu tư lớn từ nguồn vốn cả trong và ngoài nước có khả năng cấp phép trong năm 2020. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, xác định rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp và trên từng địa bàn để tham mưu UBND thành phố có biện pháp cụ thể, nhằm sớm khắc phục những khó khăn, đồng thời, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của thành phố. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp.

Thành phố chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện việc giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế đối với doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện hiệu quả đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025.

Bên cạnh đó, hiệp hội doanh nghiệp, các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố nâng cao chất lượng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt đầy đủ, chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc gì cần kịp thời báo cáo thành phố để tổng hợp, xem xét, giải quyết, tháo gỡ sớm cho cộng đồng doanh nghiệp.