Thành ủy Hà Nội đôn đốc xây dựng 10 chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17-12, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 39-CV/TU về “Việc xây dựng dự thảo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện ba chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện ba chương trình công tác lớn của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Công văn nêu rõ, để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 theo kế hoạch, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khẩn trương tham mưu xây dựng đề cương chi tiết và dự thảo (lần 1) các chương trình công tác của Thành ủy; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc các ban chỉ đạo.

Các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 10 chương trình sớm tham mưu đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì họp Ban Chỉ đạo để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo chương trình công tác để chuẩn bị trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội theo quy định, dự kiến tiến độ thông qua các chương trình công tác của Thành ủy vào đầu quý I năm 2021.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xây dựng dự thảo các chương trình công tác của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng thời lưu ý các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Thành ủy.

Theo đó, các cơ quan Thường trực của 10 ban chỉ đạo, gồm có: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội là cơ quan Thường trực của Chương trình 01; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 02; Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 03; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 04; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 05; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 06; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 07; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 08; Công an thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 09 và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội là cơ quan Thường trực Chương trình 10.