Thành lập Ban điều hành Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin

NDO -

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thành lập Ban điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021–2025 với 23 thành viên.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng là Trưởng Ban điều hành triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng là Trưởng Ban điều hành triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin.

Quyết định thành lập Thành lập Ban điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 10/8.

Ban điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối việc tổ chức triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021–2025 theo quy định tại Quyết định 21 ngày 6/1 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng là Trưởng ban. Ban điều hành Đề án còn có Phó Trưởng ban là Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thành Phúc.

Chín thành viên thường trực Ban chỉ đạo gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giaso dục và Đào tạo) Phạm Thiện Nghệ; Thiếu tướng Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) Tống Viết Trung; Thiếu tướng, Phó trưởng ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Nam Hải; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Vũ Quốc Thành; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông) Đỗ Trí Dũng; Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) Trần Thị Quốc Hiền; Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã Nguyễn Hữu Hùng; Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc; Trung tá, Trường phòng 1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) Thái Bá Sơn.

Ngoài ra, Ban điều hành còn có 12 thành viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Vụ Giáo dục Trung học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Vụ Kế hoạch Tài chính, CNTT, Khoa học công nghệ và Cục An toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh nhân dân; Đại học FPT; Đại học Duy Tân; VNPT, BKAV, Viettel Cyber Security.

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban điều hành, có nhiệm vụ giúp việc, tổ chức các hoạt động của Ban, triển khai thực hiện các hoạt động chung của Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Đề án xác định: "Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế”.

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Tổ chức 6.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị CNTT khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước; Lựa chọn và tổ chức đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; Đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về an toàn thông tin ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 tiến sĩ; Đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin...