Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 14/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đại diện lãnh đạo Bộ cũng đã đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những sáng kiến đột phá, mô hình phát triển rất năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển nhanh; tốc độ tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra; nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn ngay cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực, thể hiện vai trò “trụ đỡ” rất quan trọng của nền kinh tế-xã hội.

Đạt được thành tựu đó trước hết là nhờ những chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong thực tiễn sinh động và sống động của phát triển nông nghiệp, nông thôn thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn ngành tiếp tục nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách cho nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Tháo gỡ những khó khăn về thị trường đầu ra cho nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy các mô hình nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông, lâm, ngư nghiệp. Nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo đảm an sinh xã hội cho lao động trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế,...

Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.