Thái Nguyên chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên khối ngân hàng

NDO - Ngày 30/3, tại thành phố Thái Nguyên, thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên các chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước tại Thái Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên 3 ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên 3 ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn.

Tổ chức Đảng và đảng viên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại Thái Nguyên được chuyển giao từ Tỉnh ủy Thái Nguyên về Đảng ủy các ngân hàng, thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên chuyển giao 10 tổ chức cơ sở Đảng và 266 đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; chuyển 3 Đảng bộ cơ sở và 179 đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; chuyển 2 Đảng bộ cơ sở và 145 đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trước khi chuyển giao, các tổ chức Đảng và đảng viên nêu trên trực thuộc các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị chuyển giao, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nêu rõ: Những năm qua, các tổ chức Đảng và đảng viên hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí mong muốn, sau khi chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, các ngân hàng tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội; tham gia các hoạt động an sinh xã hội; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn và nơi đứng chân; tăng cường giữ mối quan hệ với các ngành, đơn vị của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn.