Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn (bên trái trong ảnh) trao kinh phí hỗ trợ của chương trình “Góp triệu ngôi sao”, khích lệ tiểu thương tại thành phố Hồ Chí Minh vượt đại dịch.

Hành trình nhân văn và bền vững hướng đến cộng đồng

Suốt hơn 2 năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng chưa từng có đến đời sống người dân nước ta, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp khởi xướng 1 hành trình nhân văn sâu sắc với hàng loạt hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhất là thanh niên.