Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại Phú Yên

NDO -

Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân truyền đạt chuyên đề đổi mới sáng tạo của báo chí trong nội dung thông tin về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân truyền đạt chuyên đề đổi mới sáng tạo của báo chí trong nội dung thông tin về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tham dự và truyền đạt các nội dung tập huấn có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phú Yên: Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị -0

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt về chuyên đề vai trò, trách nhiệm của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Có 160 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; đại diện các cơ quan chủ quản báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tỉnh Phú Yên; văn phòng, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên tham gia lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề “Đổi mới sáng tạo của báo chí trong nội dung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” do Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh truyền đạt. Chuyên đề “Tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới” do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình truyền đạt.

Phú Yên: Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị -0

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Phú Yên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng các chuyên đề được trao đổi tại hội nghị là những nội dung rất quan trọng, cần thiết, bổ ích đối với những người làm công tác tuyên truyền; góp phần củng cố, nâng cao kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ, chất lượng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phù hợp yêu cầu trong tình hình mới; phản ánh sinh động hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các cơ quan báo chí bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tập trung đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phú Yên: Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị -0

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo; nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân và định hướng dư luận, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Phú Yên.