Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu

NDO - Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (thuộc Học viện Hành chính Quốc gia) tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu (5/1993-5/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Tạp chí Quản lý nhà nước.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Tạp chí Quản lý nhà nước.

Kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu, Tạp chí Quản lý nhà nước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể; Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Tạp chí Quản lý nhà nước và cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí.

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu ảnh 1

Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu: Tạp chí hoạt động theo Giấy phép xuất bản (ban đầu) số 183/BC-GPXB ngày 20/1/1993 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), phát hành số đầu vào tháng 5/1993.

Trong 30 năm qua, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng hành chính, Quản lý nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước,...

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu ảnh 2

Quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, Tạp chí Quản lý nhà nước luôn kiên định thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về QLNN; phổ biến những kiến thức, kỹ năng và công nghệ hành chính, đúng với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù - tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản số đầu ảnh 3

Ban đầu, Tạp chí Quản lý nhà nước có 1 ấn phẩm in, đến nay đã có 3 ấn phẩm: Tạp chí in xuất bản 1 tháng/ số; Tạp chí điện tử với tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn; Tạp chí tiếng Anh - State Management Review (xuất bản 1 quý/số).

Nội dung các bài viết được đăng tải trên các ấn phẩm Tạp chí Quản lý nhà nước luôn bảo đảm tính chính trị, tính khoa học, tính định hướng và tính thực tiễn; kịp thời tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phản ánh sâu sắc kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, về thực tiễn công tác QLNN, gợi mở hướng nghiên cứu mới, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước,...

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Tạp chí Quản lý nhà nước đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí chuyên ngành trong cả nước. Thành tích trên các mặt hoạt động của Tạp chí được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.