Tạo đột phá về sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, trình độ phát triển ngang tầm các thành phố lớn khu vực Đông Nam Á và châu Á, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, dựa trên cơ cấu kinh tế hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và yếu tố đổi mới sáng tạo là trung tâm, có trình độ khoa học-công nghệ phát triển và đời sống của người dân ở mức cao. 

Thành phố cần đi đầu trong tận dụng các cơ hội của cách mạng 4.0, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn để tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á vào năm 2045,...