Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

NDO - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 6 tháng đầu năm 2024 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh, bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Nội dung kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện theo hướng bao quát, mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, những lĩnh vực chuyên môn sâu, có tính chất khép kín.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; giúp tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức Đảng và 107.165 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức Đảng (chiếm 3,41%) và 1.767 đảng viên (chiếm 1,64%) có vi phạm, khuyết điểm. Cũng trong 6 tháng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 143 tổ chức Đảng và 3.147 đảng viên...

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ảnh 2

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại các điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được cũng như làm rõ hạn chế, vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kiểm tra Đảng trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Đồng chí yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp không còn nhiều, do đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự…