Bộ Tài chính quyết định thanh tra HoSE

Thứ Năm, 10-06-2021, 21:23
Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTr ngày 10-6-2021 quyết định thanh tra hành chính tại HoSE. 

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thống kê, giá trị giao dịch đầu năm 2020 trên HoSE khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng. Tháng 12-2020, giá trị giao dịch bình quân trên HoSE đã tăng ở mức 12,7 nghìn tỷ đồng/phiên. Tháng 1 đến tháng 4-2021 con số này là 16,6 nghìn tỷ đồng/phiên. Tháng 5-2021, giá trị giao dịch trên HoSE đã đạt mức 22,1 nghìn tỷ đồng/phiên.

KHÔI VI