#học sinh trung học phổ thông

Bỏ xếp loại theo điểm trung bình, xếp loại hạnh kiểm với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông
13:27 20/08/2021

Theo thông tư mới về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học sẽ được đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Quy định áp dụng từ năm học 2021-2022 đầu tiên đối với lớp 6, và theo lộ trình với các khối lớp tiếp theo.