#Lệnh của Chủ tịch nước

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật
16:41 24/01/2022

Sáng 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.