#Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp bản sắc Việt Nam
12:04 25/11/2021

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích làm rõ quá trình phát triển nhận thức của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là mô hình vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp bản sắc Việt Nam.

Quản trị phát triển bền vững trong đại dịch Covid-19
11:47 17/11/2021

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch Covid-19” (trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu trong nước và một số quốc gia trên thế giới).

Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An
11:09 26/08/2021

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (1891-2021), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, sáng 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An” với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Long An.

Tăng cường quản lý, chỉ đạo trong đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
11:33 14/07/2021

Sáng 14/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của các trường bồi dưỡng cán bộ thuộc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.