Sửa đổi một số quy định về vận tải hành khách trên đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 80/2014/TT-BGTVT ngày 30-12-2014 của Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Cụ thể, trẻ em dưới một tuổi được miễn vé nhưng phải ngồi chung với hành khách đi kèm và xuất trình giấy khai sinh khi lên tàu. Người cao tuổi được giảm tối thiểu 15% giá vé; khi mua vé phải xuất trình giấy CMND hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 25% giá vé; khi mua vé phải xuất trình giấy xác nhận khuyết tật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.