Thạch Hãn, dòng sông lớn nhất tỉnh Quảng Trị.

Kỳ 2: Trông con, đợi nước nhà thống nhất

Cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc giai đoạn 1954-1975 đã đẩy những người cùng chung một nguồn cội, là con cháu Lạc Hồng về hai phía nhưng trong họ luôn mang trong lòng một tình yêu như nhau với quê hương, đất nước và cùng chung khát vọng hòa bình. Những người lính ấy cũng như thế hệ hôm nay luôn khát vọng về sự đoàn tụ, hòa hợp dân tộc.

Cầu Hiền Lương-sông Bến Hải bắc qua vĩ tuyến 17 hôm nay.

50 năm nối nhịp đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải - Kỳ 1: Ký ức những dòng sông

Để giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975, lịch sử dân tộc có những giai đoạn bi hùng và đau thương. Cha ông chúng ta đã không quản hy sinh, gian khổ, đứng lên đấu tranh với khát vọng non sông thống nhất để hôm nay mọi người được sống trong không khí hòa bình, đoàn kết và hòa hợp vì một Việt Nam anh hùng, thịnh vượng.