(Ảnh minh họa)

HOSE triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/9

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, ngày 12/9 tới, HOSE sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ. Giao dịch chứng khoán lô lẻ (nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán) sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua-bán, giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.