HoSE thông báo cổ phiếu FLC, HAI, ROS và VMD không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

NDO -

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) gồm các cổ phiếu FLC, HAI, ROS và VMD, do chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán và Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với:

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cổ phiếu HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI, do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS, do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cổ phiếu VMD của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài  chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.