Sáu tháng, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 920 nghìn người

NDO -

Trong sáu tháng đầu năm nay, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 920 nghìn người trong, đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm. 

Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Quảng Ninh năm 2022 (Ảnh: GDVT).
Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Quảng Ninh năm 2022 (Ảnh: GDVT).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, bước sang năm 2022, do tình hình dịch Covid-19 đã bớt căng thẳng tại nhiều địa phương nên hoạt động tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh đã được các trường khẩn trương tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn và phân luồng, hướng nghiệp trong học sinh phổ thông, kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm 2022 đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2021.

Sáu tháng, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 920 nghìn người -0
 Hội nghị triển khai tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: GDVT).

Đây là thông tin từ hội nghị “Công tác tuyển sinh năm 2021 - Sáu tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2022” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức ngày 28/6.

Tính đến đầu tháng 6/2022, cả nước tuyển sinh được hơn 920 nghìn người, đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm và tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp được hơn 70 nghìn người, đạt khoảng 14% kế hoạch. Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 850 nghìn người, đạt khoảng 55% kế hoạch.

Năm 2021, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cả nước tuyển sinh được hơn 2,03 triệu người, đạt 85% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số lĩnh vực ngành, nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng vẫn có kết quả tuyển sinh tốt. Đó là: kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý, công nghệ kỹ thuật, du lịch khách sạn, sức khỏe...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có các văn bản để kịp thời chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện. Đồng thời, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phê duyệt, ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022 gồm nhiều hoạt động cụ thể. Đó là: làm việc với các cơ quan báo chí để tổ chức và tham gia tuyên truyền tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm. Tổ chức hội nghị tuyển sinh, đào tạo nhân lực theo lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù về du lịch và logistics.

Mô hình tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh mang lại hiệu quả tốt được các địa phương tích cực tổ chức thực hiện. Đó là Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Với mô hình tổ chức này, các sở lao động-thương binh và xã hội đã phối hợp Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương để tập hợp sự hưởng ứng tham gia của các đoàn viên thanh niên, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Những tháng đầu năm 2022, do đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, để góp phần giảm áp lực chuỗi cung ứng nhân lực lao động, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tính tự chủ trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, chủ động liên kết phối hợp với các doanh nghiệp trong tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Đẩy mạnh việc phối hợp đưa học sinh-sinh viên đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh-sinh viên. Việc này góp phần kịp thời bổ sung lực lượng lao động cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, việc tổ chức đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã dần ổn định trở lại trạng thái bình thường và đang có những chuyển biến tích cực.

Năm 2022, mục tiêu tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp đặt ra là đạt hơn 2,08 triệu người. Trong đó, tuyển sinh trung cấp và cao đẳng là 530 nghìn người, tuyển sinh sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1,556 triệu người. Việc tập trung cho công tác tuyển sinh phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu của mỗi nhà trường. Đồng thời, cần phải được các địa phương, các trường trú trọng, quyết liệt hơn nữa qua thực hiện tổng thể nhiều giải pháp.