Huyện Mê Linh cùng với Đông Anh và Sóc Sơn được đề xuất xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (trong ảnh: Diện mạo hiện đại của huyện Mê Linh).

Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô

Ngày 21/11, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Tờ trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc đề nghị xem xét, thông qua chủ trương “Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, các quy định pháp luật, xây dựng Thủ đô Hà Nội "văn hiến, văn minh, hiện đại”.