Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đúng tiến độ, chất lượng

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, trọng tâm kỳ họp này là công tác lập pháp, xây dựng thể chế, phải coi trọng, nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương công tác này; xây dựng các phương án vừa thích nghi điều kiện phòng, chống dịch, vừa cải tiến nội dung, chất lượng kỳ họp.