Quảng Trị kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

NDO -

NDĐT - Sáng nay 14-11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) Việt Nam (14-11-1945 - 14-11-2015).

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Sau hơn 43 năm, kể từ ngày Quảng Trị được giải phóng, từ một nền kinh tế thuần nông, kết cấu hạ tầng thấp kém, thường xuyên đối mặt với thiên tai, đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu như: cao su, cà phê, hồ tiêu, tinh bột sắn, gỗ rừng nguyên liệu được đầu tư, phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,7% năm, sản lượng lương thực có hạt tăng liên tục qua các năm (năm 2015 đạt 25 vạn tấn); tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 49,5%; tổng sản lượng thủy hải sản năm 2015 ước đạt 33.500 tấn. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước, ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu phấn đầu đến năm 2020: Phát triển nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH trên cơ sở tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, bảo đảm tốc độ gia tăng giá trị ngành nông nghiệp đạt từ 3,5 - 4% năm. Tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 18,5 % trong cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh. Đến năm 2020, có 40-50% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Nhân dịp này, Bộ NN và PTNT trao Bằng khen cho năm tập thể và năm cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen cho bảy tập thể và năm cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2015.