Quảng Ngãi tổng kết thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận 25 của Bộ Chính trị

NDO -

Ngày 27/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW cùng các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

Quảng Ngãi là tỉnh nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Nhận thức lợi thế, tiềm năng của tỉnh và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 25-KL/TW đối với sự phát triển của tỉnh và kinh tế vùng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 10, Chương trình hành động 33-CTr/TU để cụ thể hóa thực hiện. Đồng thời, Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đều xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và ban hành các nghị quyết, kết luận chuyên đề để tập trung huy động và bố trí nguồn lực thực hiện; các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, thể chế hóa thực hiện phù hợp từng địa phương, đơn vị.

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Ngãi tổng kết thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận 25 của Bộ Chính trị -0
Quang cảnh Hội nghị. 

Đến năm 2021, GRDP của Quảng Ngãi đạt 52.925 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 3.360 USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2021 đạt 10,92%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ ngày càng cao. Các loại hình dịch vụ phát triển đa dạng; du lịch có bước phát triển đáng kể. Lý Sơn trở thành điểm tham quan nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Nông nghiệp từng bước được hiện đại hóa. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án kinh tế lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã làm tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những khu kinh tế thành công nhất trong cả nước, giữ vai trò là hạt nhân tăng trưởng và động lực phát triển của tỉnh.

Trong những năm qua, Quảng Ngãi cũng đã tích cực tham gia thúc đẩy phát triển liên kết vùng, xây dựng các kế hoạch, chương trình nhằm phát triển vùng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung phát triển một số cơ sở hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng như hoàn thành mở rộng Quốc lộ 1; đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh kết nối đồng bộ với hệ thống đường ven biển của các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và khai thác du lịch...

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới là tập trung thu hút những dự án trong lĩnh vực: công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, hạ tầng khu công nghiệp; kiên quyết từ chối các dự án tác động xấu đến môi trường; bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự làm việc có trách nhiệm, chuyên nghiệp, gương mẫu, thực sự thân thiện, lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân, nhà đầu tư.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và các bộ, ngành Trung ương đã tham gia các ý kiến đóng góp tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn với cái nhìn toàn diện, đầy đủ và đa dạng về Nghị quyết 39 đã mang lại những đóng góp cho sự phát triển của địa phương, cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng như cho cả nước.

“Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 39, Kết luận số 25-KL/TW của Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, bài học kinh nghiệm, phân tích rõ cơ hội, thách thức của vùng và địa phương cũng như đưa ra quan điểm phát triển, đề xuất, kiến nghị. Đây là những nội dung rất quan trọng, cần thiết để Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW chắt lọc, tiếp thu đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết mới cho sự phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ”, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đề cập định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi sớm ban hành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển mạnh công nghiệp để Quảng Ngãi trở thành trung tâm công nghiệp nặng, quy mô lớn của vùng với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất và lợi thế cảng nước sâu Dung Quất. Nâng cao hiệu quả ngành công nghiệp lọc hóa dầu, sau hóa dầu, cơ khí chế tạo luyện kim, hướng tới các ngành kinh tế có điều kiện tiếp cận công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao, các ngành cơ bản của kinh tế số, công nghiệp phục vụ kinh tế biển.

Đồng thời, cần quan tâm giải pháp đột phá cho phát triển đô thị để quá trình đô thị hóa cùng với công nghiệp hóa gắn xây dựng nông thôn mới sẽ thực sự thành động lực tăng trưởng và thúc đẩy bền vững của tỉnh nhà và mang lại diện mạo mới, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân ngày càng cao hơn nữa.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính, nỗ lực cải thiện môi trường đẩu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự cởi mở, thân thiện, kiến tạo, minh bạch nhằm thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, sẽ tiếp tục có những dự án quan trọng, có tính lan tỏa nhằm tạo ra làn sóng đầu tư và phát triển mới tại địa phương, phải coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên trọng tâm có tính xuyên suốt.

Chú trọng hơn nữa về liên kết vùng, phát huy vị thế, tiềm năng của tỉnh Quảng Ngãi trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung và vai trò cửa ngõ ra biển quan trọng của các tỉnh vùng Tây Nguyên; khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam; tuyến hành lang kinh tế đông-tây; các liên kết khu vực nam Quảng Ngãi-bắc Bình Định; Quảng Ngãi với Tây nguyên.

Tập trung liên kết đầu tư cơ sở hạ tầng vùng biển, ven biển, hạ tầng kết nối vùng và liên vùng, liên kết phát triển hệ thống logistics vùng, liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực, liên kết trong du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, sinh thái...

Tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng nhằm đối phó mực nước biển dâng và thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu...