Quảng Bình tuyển dụng 743 giáo viên hợp đồng

NDO - Chiều 24/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) biểu quyết, thông qua 18 nghị quyết quan trọng, trong đó nghị quyết về hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình biểu quyết đồng ý tuyển dụng 743 chỉ tiêu giáo viên hợp đồng năm 2023.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình biểu quyết đồng ý tuyển dụng 743 chỉ tiêu giáo viên hợp đồng năm 2023.

Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng.

Theo đó, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 743 chỉ tiêu.

Quyền lợi của hợp đồng lao động giảng dạy được áp dụng tiền lương theo bảng lương viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ khác có liên theo quy định của pháp luật.

Thời gian hợp đồng tối đa 12 tháng. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

Nghị quyết được thông qua sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nhiều giáo viên dạy học hiện nay tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn

Được biết, trong 743 chỉ tiêu hợp đồng lao động giảng dạy này có 111 chỉ tiêu do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, huyện Lệ Thủy 105, huyện Quảng Ninh 62, thành phố Đồng Hới 56, huyện Bố Trạch 124, huyện Quảng Trạch 103, thị xã Ba Đồn 64, huyện Tuyên Hóa 71 và huyện Minh Hóa 48 chỉ tiêu.

Phân theo bậc học, trung học phổ thông 90 chỉ tiêu, trung học cơ sở và trung học phổ thông 20, trung học cơ sở 69, tiểu học 279, tiểu học và trung học cơ sở 39 và mầm non 246.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn, nghị quyết được thông qua sẽ giải quyết được vấn đề thiếu nhiều giáo viên dạy học hiện nay tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; đồng thời góp phần giảm áp lực, nâng cao chất lượng công tác dạy học trên địa bàn trong bối cảnh phải nghiêm túc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương.