Quân đội nhân dân tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, chế độ và nhân dân

NDO - Ngày 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, chế độ và nhân dân ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Đề xuất triển khai tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết về tổ chức quân đội và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp. Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; kiện toàn tổ chức, biên chế ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân tự vệ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Quân đội nhân dân tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, chế độ và nhân dân ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Chủ động phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Kịp thời điều động hơn 13.500 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.200 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đặc biệt nội dung, chương trình sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến. Chú trọng huấn luyện sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện các lực lượng đặc công, đặc nhiệm, phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến ngày đêm trong mọi tình huống. Triển khai đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Điều chỉnh, sắp xếp cán bộ phù hợp tổ chức, biên chế…

Các cấp coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động kỷ niệm. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn trong toàn quân. Triển khai tích cực công tác dân vận với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Tiến hành sâu sộng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ…

Quân đội nhân dân tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, chế độ và nhân dân ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

6 tháng cuối năm, toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021, trong đó, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu ban hành, triển khai các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Triển khai chặt chẽ công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ; củng cố tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, các hoạt động phát triển kinh tế biển. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Huấn luyện đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Quân đội nhân dân tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, chế độ và nhân dân ảnh 4

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tích cực tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đời sống bộ đội, quân số khỏe đạt hơn 98,5%. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, củng cố, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa, sân bay A So; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các khu kinh tế-quốc phòng; triển khai tích cực Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2025. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Tích cực chủ động hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đúng đường lối đối ngoại của Đảng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng Năm Hữu nghị, đoàn kết Việt Nam-Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; tích cực tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 6 tháng qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thành tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng chỉ rõ 6 thành tựu nổi bật, trong đó nhấn mạnh, Quân đội nhân dân đã tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt vai trò bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, trong đó có “đối tượng, đối tác”, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề mới, phức tạp nổi lên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, bất cập, Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất là nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc. Đồng thời thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế… Tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng, chống tham nhũng tiêu cực, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa chống giặc nội xâm.

Nắm chắc tình hình tham mưu chiến lược, không để bị động bất ngờ; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để có tư duy, cách tiếp cận mới trong giải quyết các vấn đề hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai hiệu quả Đề án điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo phù hợp Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tiếp nối truyền thống anh hùng, kế thừa sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục là tấm khiên vững chắc bảo vệ Tổ quốc và Đảng, chế độ và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.