Phú Thọ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với một số hộ dân

NDO - Ngày 10/10, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông tin về việc cưỡng chế bắt buộc đối với một số hộ dân khi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Hữu Nhu cung cấp thông tin cho báo chí về quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố Việt Trì.
Ông Nguyễn Hữu Nhu cung cấp thông tin cho báo chí về quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố Việt Trì.

Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì sẽ thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ dân xã Hùng Lô do không phối hợp kiểm đếm để thực hiện dự án Khu tái định cư để xây dựng đường Trường Chinh thuộc khu 4 xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì.

Dự án Khu tái định cư để xây dựng đường Trường Chinh tại khu 4, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì có quy mô hơn 1,7ha, dự kiến thu hồi đất của 59 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, gồm các loại đất vườn, trồng cây lâu năm, trồng lúa, giao thông, thuỷ lợi... để bố trí đất tái định cư cho 11 hộ dân thuộc diện phải di dời để xây dựng đường Trường Chinh. Dự án này do Nhà nước thu hồi đất.

Ông Nguyễn Hữu Nhu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì cho biết, để thực hiện dự án, thời gian qua, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Việt Trì đã triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước khi thu hồi đất như: tổ chức công khai hội nghị họp dân, phổ biến chế độ chính sách khi Nhà nước thu hồi đất và vận động các hộ chấp hành việc kê khai, kiểm đếm theo quy định.

Về kết quả thực hiện, đã có thông báo thu hồi đất 53 lượt hộ/1,57ha; đã kiểm đếm 47 hộ đất nông nghiệp trồng lúa; có quyết định phê duyệt 9 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 5,1 tỷ đồng. Trong đó, có 44/47 hộ đã nhận tiền. Tuy nhiên, còn 5 hộ là các ông: Nguyễn Văn Sỹ, Cao Ngọc Quang, Lã Ngọc Du, Cao Văn Thêm và Cao Hữu Hồng khu 4 xã Hùng Lô không phối hợp kiểm đếm do không đồng ý với đơn giá đất bồi thường, đề nghị được giao đất ở...

Để triển khai dự án Khu tái định cư để xây dựng đường Trường Chinh, thành phố Việt Trì đã ban hành Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 5 hộ dân.

Thời gian thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc dự kiến vào 8 giờ ngày 12/10.

Việc tổ chức tuyên truyền, vận động đối thoại thuyết phục và tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thực hiện theo quy định tại điều 70 Luật đất đai năm 2013.

Ông Nhu cho biết thêm, trước đó ngày 12/8, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì cũng ra các quyết định cưỡng chế kiểm đếm đối với một số hộ dân phường Minh Nông để triển khai dự án Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 101,086 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư là 3,308 tỷ đồng. Giá trị nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 4,444 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 15.880m2. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm.

Trong quá trình triển khai có 4 hộ không chấp hành kê khai kiểm đếm dù đã được tuyên truyền, vận động theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi ra có thông báo cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, các hộ trên đã chủ động kiểm đếm và không phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định của Nhà nước.