Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 18-05-2022, 11:04
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 18/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -0
Quang cảnh Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -0
Các đại biểu dự Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -0
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -0
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -1
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương điều hành Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị  -2
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị. 

 

ĐĂNG KHOA