Phát triển ổn định cơ quan báo chí sau sắp xếp

Ngày 6/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình triển khai đề án sắp xếp, quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình triển khai đề án sắp xếp, quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND, trong giai đoạn 1 triển khai đề án, thành phố thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh gọn dưới hình thức chuyển đổi cơ quan chủ quản, mô hình hoạt động, sáp nhập từ 27 cơ quan báo chí sắp xếp thành 19 cơ quan báo chí.

Kết quả, thành phố đã hoàn thành sắp xếp 25/27 cơ quan báo chí (đạt tỷ lệ 92,59%). Còn 2/27 cơ quan báo chí đang sắp xếp, tỷ lệ 7,4%.

Theo đó, ngày 27/4/2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cho 2 cơ quan báo chí thuộc Thành ủy là: Báo Người lao động và Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định thành lập 6 cơ quan báo chí thuộc Ủy ban nhân dân thành phố gồm: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn; Tạp chí Khoa học phổ thông, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng trao 10 Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí cho 10 nhân sự lãnh đạo của 6 cơ quan báo chí thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Hiện, Tạp chí Nghiên cứu phát triển đang tạm dừng hoạt động để tái cơ cấu bộ máy, Báo Khăn Quàng đỏ đang thực hiện sáp nhập vào báo Tuổi trẻ, Báo Cựu chiến binh đang làm hồ sơ chuyển cơ quan chủ quản và mô hình hoạt động.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi 12 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động báo chí mới (thay thế giấy phép cũ). Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đã thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động báo chí cho 10/12 cơ quan báo chí của thành phố, gồm 3 báo và 7 tạp chí.

Theo đánh giá của Sở thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí sau sắp xếp đã hoàn tất các quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, trình Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đã nhanh chóng đi vào ổn định, hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định pháp luật; bảo đảm công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, không xảy ra vướng mắc; xây dựng kế hoạch hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Sau khi hoàn thành sắp xếp, bây giờ cần phải tính phương án để các cơ quan báo chí phát triển ổn định. Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ ảnh hưởng đến nguồn thu của báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng cơ chế để các cơ quan báo chí phát triển kinh tế báo chí hiệu quả, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.

Trước mắt, Bộ đã và đang mở các khóa tập huấn cho các cơ quan báo chí về khóa phát triển độc giả, khóa phát triển và khai thác dữ liệu độc giả, khóa doanh thu từ quảng cáo và khóa doanh thu từ độc giả… để khai thác thêm nguồn thu”.

“Những vướng mắc được các cơ quan báo chí nêu ra tại hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp thu để có những tham mưu với Trung ương tháo gỡ trong thời gian tới ” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho biết thêm.

Tại hội nghị, 4 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 1 Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.