Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng kiểm toán

NDO -

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp xã giao bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và chủ trì Hội nghị Đối tác phát triển năm 2022.

Hội nghị Đối tác phát triển năm 2022. (Ảnh: Thanh Hà)
Hội nghị Đối tác phát triển năm 2022. (Ảnh: Thanh Hà)

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vì những hỗ trợ hiệu quả cho Kiểm toán nhà nước. Đồng thời tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, bà Carolyn Turk sẽ nối tiếp truyền thống thành công của những người tiền nhiệm, đưa quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Kiểm toán nhà nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong những năm qua, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tài trợ Kiểm toán nhà nước thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán” từ năm 2012-2014 với sản phẩm đầu ra là 13 chuẩn mực kiểm toán nhà nước theo hướng tiếp cận Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Hướng dẫn 4 phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro và trọng yếu.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng mời các cán bộ của Kiểm toán nhà nước tham gia các khóa đào tạo về quản lý và thực hiện dự án do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức cho các cơ quan đối tác; hỗ trợ đào tạo khoảng 200 lượt cán bộ, kiểm toán viên về kiểm toán hoạt động, kiểm toán thuế, đấu thầu quốc tế. Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán, xác minh kết quả trong khuôn khổ các chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tài trợ mà Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán và xác minh kết quả.

Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ vui mừng khi Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tiếp tục đề nghị Kiểm toán nhà nước là đơn vị kiểm toán tài chính cho 6 dự án mới trong thời gian tới và chia sẻ: Ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 mà Kiểm toán nhà nước Việt Nam hướng tới là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Do đó, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Kiểm toán nhà nước tăng cường năng lực trong các lĩnh vực ưu tiên như: Kiểm toán môi trường; kiểm toán việc thực hiện các chính sách vĩ mô; chuyển đối số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; kiểm toán các lĩnh vực mới nổi như ứng phó với đại dịch, các mục tiêu phát triển bền vững…

Cảm ơn Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã nhận lời kiểm toán toàn bộ các dự án trong danh mục dự kiến của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cam kết sẽ dành một khoản hỗ trợ để Kiểm toán nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 và thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán theo thông lệ quốc tế; tiếp tục là đối tác tìm kiếm, kết nối sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế cho sự phát triển của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

Tại Hội nghị đối tác phát triển năm 2022 diễn ra cùng ngày, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh mong muốn các đối tác phát triển phối hợp cùng thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng kiểm toán. Đây là một trong bảy lĩnh vực chính của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, về phát triển nguồn nhân lực, Kiểm toán nhà nước mong muốn hợp tác với các bên trên cơ sở tổ chức các khóa đào tạo, khảo sát, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của các Cơ quan kiểm toán tối cao có thế mạnh trong các lĩnh vực kiểm toán mới và kiểm toán các lĩnh vực mới nổi. Hỗ trợ đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong từng lĩnh vực từ đó hình thành đội ngũ giảng viên để có thể đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Kiểm toán nhà nước và hướng tới đủ điều kiện thành lập Học viện Kiểm toán.

Về nâng cao chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn hợp tác với các bên liên quan trong việc thuê chuyên gia trong và ngoài nước tư vấn thiết kế tổng thể hệ thống cấu trúc công nghệ thông tin; tư vấn xây dựng cũng như hỗ trợ các phần mềm ứng dụng trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống chuẩn mực phù hợp với các nội dung cập nhật trong Khung các tuyên bố chuyên môn của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao  quốc tế.