Một tiết mục biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.

Tăng sức hút cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa

Sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa đã và đang mang lại nhiều kỳ vọng về một hướng phát triển nhanh và bền vững của nhiều quốc gia và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên các sản phẩm công nghiệp văn hóa đến từ nước ngoài đang có phần lấn át thị trường văn hóa trong nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tăng sức hút cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa của Việt Nam, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng và có ưu thế cạnh tranh.