Phát huy vai trò trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

NDO -

Ngày 23/6, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn trong xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. 180 trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

180 trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tại các xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.
180 trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tại các xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín tiêu biểu đã bày tỏ sự vui mừng, đặt niềm tin khi tỉnh nhà ngày càng phát triển dù gặp phải không ít khó khăn. Với vai trò, chức trách của mình, thời gian qua, các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, thống nhất thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đây là diễn đàn nhằm phát huy vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín để triển khai thực hiện sâu rộng 5 nội dung của cuộc vận động nói trên gắn với thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy vai trò trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới -0
Các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đóng góp ý kiến.

Thông qua các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín để vận động con cháu và nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động nhân dân và các dòng họ tự nguyện hiến đất, hiến cây, phá vỡ hàng rào, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi cũng như đóng góp tiền mặt, huy động nhiều ngày công lao động để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp các tổ chức thành viên duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội khác; phối hợp các tổ chức đoàn thể để tăng cường tuyên truyền, vận động các trưởng họ, trưởng tộc và nhân dân thực hiện những quy định về nếp sống văn minh đô thị, nông thôn đã được các địa phương và nhân dân hưởng ứng tích cực.

Thời gian qua, đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín tích cực thực hiện như: công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai; vận động, giúp đỡ, ngăn chặn học sinh có nguy cơ nghỉ học tiếp tục quay trở lại học tập; vận động trẻ em khuyết tật đến trường; mở các lớp học tình thương; xây dựng khu dân cư có các lớp học buổi tối; khu dân cư có tủ sách khuyến học…

Phát huy vai trò trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới -0
Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì, tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng, các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động con, cháu, cộng đồng dân cư tham gia phát triển kinh tế-xã hội; là cầu nối trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Các trưởng tộc, trưởng họ là những tấm gương cho con em trong dòng tộc, là người tuyên truyền các chương trình, hoạt động cho bà con trong làng xóm, dòng tộc hiểu nhanh chóng và thấu đáo…, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững tại cơ sở; đồng thời quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn tỉnh”, ông Thọ nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị từ các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín để tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống văn hóa của người dân, cung cấp dụng cụ tập thể thao tại các nhà văn hóa, khảo sát các khu vực đình làng bị xuống cấp để có biện pháp hỗ trợ kịp thời…

Phát huy vai trò trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới -0
Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Dân vân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu là trưởng họ, trưởng tộc, già làng, người có uy tín tiêu biểu.

Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế mong muốn, các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, nhất là 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới cần vận động bà con thoát khỏi tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mà biết phấn đấu vươn lên. Tính gương mẫu, tiên phong các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín là nguồn cảm hứng giúp cho thế hệ trẻ ý thức hơn, sống tốt hơn, đẹp hơn.

Đồng thời đề nghị, các trưởng họ, trưởng tộc, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới; luôn gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động con, cháu, cộng đồng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.