Phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Nông

NDO -

Ngày 30/5, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chính sách, phổ biến chính sách, pháp luật cho 206 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn 200 đại biểu là người có uy tín tham dự Hội nghị cung cấp thông tin chính sách, phổ biến chính sách, pháp luật tỉnh Đắk Nông.
Hơn 200 đại biểu là người có uy tín tham dự Hội nghị cung cấp thông tin chính sách, phổ biến chính sách, pháp luật tỉnh Đắk Nông.

Những năm qua, Đắk Nông luôn quan tâm toàn diện đến mọi lĩnh vực đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh đã quyết liệt trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được thể hiện rõ trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, văn bản, chính sách của chính quyền, các ngành. Nhờ đó, hiện nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã không ngừng được cải thiện.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Đắk Nông đã đạt những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, thu hút đầu tư…

Kết quả này, ngoài sự nỗ lực của các cấp, ngành còn có sự đóng góp không nhỏ của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân chính là nhân tố quyết định thành công hay thất bại trong mọi việc của tỉnh. Do đó, những người có uy tín nói riêng, bà con dân tộc thiểu số nói chung tiếp tục phát huy tính tự giác, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, tự mình giúp mình trước khi người khác giúp.

Đắk Nông sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, chứ không cầm tay chỉ việc. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số cần tận dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, các dự án, chương trình, chính sách từ Trung ương đến địa phương đã và đang triển khai để khởi nghiệp thành công. Hiện nay, tỉnh đang thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đến Đắk Nông triển khai các dự án lớn, mục đích cuối cùng là nhằm đem lại lợi ích cho người dân. Do đó, những người có uy tín và bà con đồng bào dân tộc thiểu số cần đồng hành, đoàn kết, thống nhất, chia sẻ với tỉnh để thực hiện thành công.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị (30-31/5), các đại biểu được cung cấp, phổ biến các chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; chính sách dân tộc đặc thù tỉnh Đắk Nông đang triển khai thực hiện; kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay.