Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO - Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: “Suy cho cùng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cầm quyền đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 8/12, Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ máy của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh bảo đảm đúng cơ cấu thành phần theo quy định của Trung ương. Tỉnh cũng đã chỉ đạo đồng bộ các nhóm giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng khá tốt; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm không chỉ lĩnh vực công mà cả lĩnh vực tư cũng được quan tâm chú trọng. Công tác thu hồi tiền, tài sản nhà nước rất tốt; giải quyết khá tốt các ý kiến, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, giám sát (đã thực hiện 32/41 kiến nghị).

Đặc biệt, tỉnh cũng đã xây dựng các cơ chế chính sách liên quan tổ chức cán bộ, bảo đảm công khai minh bạch, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, đúng người, đúng việc. Nhất là trong lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như tài chính, đầu tư, thì Hậu Giang đã sớm xây dựng các định mức, tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chí về quy mô dự án, sử dụng lao động địa phương, bảo đảm môi trường đối với doanh nghiệp khi đầu tư vào Hậu Giang.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, nhấn mạnh: “Suy cho cùng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cầm quyền đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Do đó, thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Hậu Giang cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc xử lý nghiêm, kịp thời, cũng hết sức chú ý việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ. Tỉnh cần phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện liên quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, từ ngày 26/12/2021 đến ngày 30/9/2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 96 đảng viên. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 16 vụ (với 28 bị can) án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Trong đó, 13 vụ (19 bị can) án kinh tế; 3 vụ (7 bị can) án tham nhũng.Thu hồi tiền, tài sản theo kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện được 140/165 tỷ đồng, đạt hơn 84%; thực hiện 32/41 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công…