Phát huy năng lực, sự sáng tạo của đội ngũ trí thức Hải Dương

NDO - Ngày 30/11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2022-2027) với chủ đề “Đoàn kết-dân chủ-đổi mới-sáng tạo-phát triển” và bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 47 đồng chí.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương.
Các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương động viên các đại biểu và yêu cầu: Trong thời gian tới, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; phải là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của những người làm khoa học công nghệ. Tích cực đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cấp ủy và chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến hoạt động của liên hiệp để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để đơn vị, đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà phát huy vai trò tiên phong trong hoạt động khám phá tri thức mới, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.