Phạt gần 200 triệu đồng một doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động và báo cáo

NDO - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền 190 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính; không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 17/6, ban hành Quyết định số 664/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP, số tiền phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu:

Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét, Giải trình lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 190 triệu đồng.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP (địa chỉ trụ sở chính tại số 2, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tiền thân là Công ty Khai thác, chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh, thành lập năm 1996.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: khai thác, chế biến kinh doanh các loại khoáng sản, chủ yếu là quặng Titan; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao thông thủy lợi, san lấp mặt bằng; chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm…

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty hơn 1.100 tỷ đồng.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh-CTCP có ba đơn vị hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, là Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO, Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, Công ty cổ phần phát triển nông lâm.

Năm 2015, cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là MTA.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2022, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 1.346 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 30,7 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu thuần của của Công ty đạt hơn 1.315 tỷ đồng (giảm nhẹ so năm 2022), lỗ sau thuế tăng lên hơn 43,8 tỷ đồng (tăng 30% so năm 2022).

Quý I/2024, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 329,4 tỷ đồng (tăng 16% so mức 276,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước), lỗ sau thuế gần 5,2 tỷ đồng (giảm 83% so mức lỗ 30,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023).