Phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc sửa đổi phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác gồm: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng-an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua-khen thưởng…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo dõi, phối hợp chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô; theo dõi các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.

Với các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các nhiệm vụ công tác được giữ nguyên như trước.