Ninh Thuận tập trung hoàn thành các quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài

NDO -

Ngày 16/4, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2022); 47 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022), Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nêu rõ, sau ngày tái lập tỉnh (tháng 4/1992, tách ra từ tỉnh Thuận Hải cũ thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận xác định những nhiệm vụ then chốt, trọng tâm và những giải pháp mang tính đột phá, tạo thế phát triển vững chắc, phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể của địa phương. 

Đến nay, kinh tế của tỉnh Ninh Thuận thay đổi mạnh mẽ, tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm, đưa tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng gần 70 lần so với năm 1992, tăng bình quân gần 8,2%/năm. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng/người, gấp 50 lần so với năm 1992. Các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch từng bước được phát huy. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn duy trì ở mức tăng cao, từ hơn 30 tỷ đồng năm 1992 lên hơn 4.000 tỷ đồng vào năm 2021 (bình quân tăng hơn 18%/năm). Tổng mức đầu tư toàn xã hội từ 68 tỷ đồng năm 1992 lên gần 30.000 tỷ đồng năm 2021.

Toàn tỉnh hiện có 49 dự án năng lượng với tổng công suất hơn 3.000 MW hòa lưới điện quốc gia, đóng góp lớn cho ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2021 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần so thời điểm năm 1992. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chăm lo và đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều điểm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ninh Thuận tập trung hoàn thành các quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài -0
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận đạt được trong 30 năm qua, với bản lĩnh, ý chí và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã vượt khó vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ, tận dụng tốt các tiềm năng và lợi thế, biến bất lợi thành lợi thế cạnh tranh, biến thách thức thành cơ hội phát triển, lấy phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch là đột phá…. làm cho diện mạo đã thay đổi và phát triển vượt bậc.

Đến nay, Ninh Thuận đã có cảng biển, đường sắt, đường bộ, hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển; đang từng bước hình thành và trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chăm lo; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, đang có những cơ hội phát triển mới, đầy triển vọng. 

Thủ tướng lưu ý, để hiện thực hóa khát vọng phát triển trở thành một tỉnh giàu mạnh, Ninh Thuận vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận cần phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đi lên từ "bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất" của mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Tỉnh đã hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, chạy dự án.

Tỉnh cũng đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo thuận lợi hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn và khoa học công nghệ cao; Đẩy mạnh phát triển hơn nữa trong đầu tư hạ tầng các dự án chiến lược về y tế, giáo dục, giao thông…

Thủ tướng cho biết, tỉnh cần tập trung vốn cho dự án lớn có trọng tâm, trọng điểm cho chiến lược phát triển lâu dài. Khuyến khích thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Ngoài ra, tình cần tập trung hoàn thành các quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài; phát triển công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị; Phát huy lợi thế, đưa Ninh Thuận trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước; Rà soát, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chưa cần thiết, tránh dàn trải, chia cắt, manh mún gây kéo dài, lãng phí; Đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, các dự án cảng biển tổng hợp, tổ hợp điện khí và Khu công nghiệp Cà Ná; Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong vùng và trên cả nước, tập trung ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực. Tĩnh cũng cần đề xuất các cơ quan có liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn động kéo dài của tỉnh. 

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh không được hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, các giá trị văn hóa, đạo đức và môi trường sinh thái để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; cần giữ gìn và phát triển, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trong tỉnh; triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào tháng 11/2021; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Tỉnh cũng cần thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển; Chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội… bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn, văn minh và hiện đại. 

Tỉnh cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoàn thành sớm việc tiêm vaccine mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; quyết tâm hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tăng cường bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết hiệu quả những bức xúc của người dân từ cơ sở; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực phát triển; Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất. 

Nhấn mạnh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ Ninh Thuận, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến của Việt Nam trong tương lai” mà Nghị quyết 12 của Đảng bộ Tỉnh đã đề ra, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 14, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận do có thành tích xuất sắc trong phát triển năng lượng tái tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ninh Thuận tập trung hoàn thành các quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài -0
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân quản lý hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống Dự án thủy lợi Tân Mỹ.

* Chiều 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát sân bay Thành Sơn tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, thăm, động viên, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370 đóng quân tại đây.

Phần ghép tin hoạt động của Thủ tướng chiều nay -0
 Thủ tướng trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937.

Cách đây 47 năm, ngày 28/4/1975, Phi đội Quyết thắng - đơn vị tiền thân của Trung đoàn Không quân 937 đã cất cánh từ sân bay Thành Sơn, ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, Thủ tướng đánh giá cao các cơ quan chức năng đã nghiêm túc bảo vệ, giữ gìn sân bay trong suốt thời gian qua; biểu dương Trung đoàn 937 đã nỗ lực làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong thế trận phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc bất kỳ nhiệm vụ nào khi được giao, khi Tổ quốc và nhân dân cần. Phát huy vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, tích cực tham gia đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thắt chặt hơn nữa tình quân dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan chú trọng công tác đào tạo ngoại ngữ và trình độ chuyên môn cho các cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các phi công, để có thể phục vụ hàng không dân dụng sau khi hết thời gian tại ngũ, đây cũng là lĩnh vực mà đất nước ta có nhu cầu nhân lực lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Phần ghép tin hoạt động của Thủ tướng chiều nay -0
 Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tổ hợp sản xuất muối sạch và năng lượng tái tạo của tập đoàn BIM tại huyện Thuận Nam.

* Chiều 16/4, Thủ tướng và đoàn công tác khảo sát tổ hợp sản xuất muối sạch và năng lượng tái tạo với công suất 500 MW của tập đoàn BIM tại huyện Thuận Nam. Lắng nghe các kiến nghị của nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết qua khảo sát bước đầu, Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả của mô hình này, đồng thời đề nghị địa phương, nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu phát huy hơn nữa các tiềm năng của địa phương, khai thác, sử dụng tốt nhất các nguồn lực trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, cùng địa phương phát triển theo chiều sâu, bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ... Thủ tướng đề nghị chú trọng đào tạo nâng cao trình độ người lao động và gợi ý phát triển lĩnh vực hóa chất trên cơ sở các lĩnh vực đã đầu tư.

Cũng tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên các diêm dân đang làm việc tại dự án. Thủ tướng bày tỏ phấn khởi khi được các diêm dân cho biết công việc đỡ vất vả hơn so với cách làm muối truyền thống do cơ giới hóa nhiều hơn, ứng dụng nhiều khoa học, công nghệ, nhưng thu nhập bảo đảm hơn. Thủ tướng cho rằng, việc thu hút, triển khai các dự án đầu tư phải góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đây cũng là định hướng lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Phần ghép tin hoạt động của Thủ tướng chiều nay -0
 Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên bà con diêm dân đang làm việc trên cánh đồng muối Quán Thẻ.

* Trước đó, trong sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới khảo sát công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tại xã Phước Hòa, huyện Bác Ái.

Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có tổng vốn đầu tư 5.951 tỷ đồng, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Cụm hồ Sông Cái gồm 5 đập dài 2.770 m, cao 66 m, dung tích 219 triệu m3. Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tưới cho 7.480 ha hạ lưu; tiếp nước hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm, các hồ Cho Mo, Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu, Ông Kinh; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái và 2 Nhà máy thủy điện. Đồng thời tạo nguồn tiếp nước cho vùng Nam Cam Ranh (Khánh Hòa), giúp giảm nhẹ lũ hạ du và nuôi trồng thủy sản lòng hồ.

Phần ghép tin hoạt động của Thủ tướng chiều nay -0
 Thủ tướng nghe báo cáo về hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. 

Đánh giá hồ chứa nước Sông Cái cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong khu vực, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu sử dụng hiệu quả hơn nữa lòng hồ, mặt hồ, như khả năng phát triển điện mặt trời trong khu vực hồ trên cơ sở tính toán khoảng cách từ hồ tới đường dây tải điện quốc gia; phát triển du lịch; nuôi trồng thủy sản theo hướng bảo đảm môi trường. Các địa phương cần tính toán, lựa chọn cây trồng, vật nuôi theo hướng sử dụng tốt nhất, hiệu quả nhất nguồn nước. Muốn vậy, phải phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ tại khu vực.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương chăm lo tốt nhất đời sống người dân trong vùng, nhất là với những hộ dân đã nhường đất ở, đất sản xuất cho công trình, phải bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, khảo sát trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến có diện tích hơn 20 ha tại xã An Hải, huyện Ninh Phước. Tại trang tại này, hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các công trình xây dựng và hệ thống sân đường nội bộ của trang trại. Lượng điện sản xuất được sẽ cung cấp cho các hoạt động của trang trại. Cùng với đó, mọi hoạt động sản xuất tại trang trại được diễn ra khép kín, tuần hoàn. Đặc biệt, mô hình trồng măng tây xanh tại trang trại theo tiêu chuẩn Organic của Hoa Kỳ đã khai thác được tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển loại cây trồng đặc thù của tỉnh, có giá trị kinh tế cao.

* Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, 96 tuổi ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, có chồng và 3 con là liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những hi sinh, mất mát mà Mẹ và gia đình đã trải qua; khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ và chăm lo tốt nhất cho các gia đình chính sách.

Thủ tướng mong mẹ Lê Thị Hự khỏe mạnh, tiếp tục giáo dục con cháu, vận động bà con họ hàng, lối xóm cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hoá, quê hương ngày càng giàu đẹp; góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã thăm hỏi đời sống, sản xuất của người dân tại xã Cà Ná, các ngư dân tại cảng cá Cà Ná. Thủ tướng đề nghị bà con tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và đưa các cháu từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh.