Nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản, một doanh nghiệp ở Phú Thọ bị xử phạt 667 triệu đồng

NDO - Ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 1994, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Thắng Lợi với số tiền 667 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Mỏ đá Mèo Gù của Công ty TNHH Thắng Lợi để xảy ra nhiều hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản.
Mỏ đá Mèo Gù của Công ty TNHH Thắng Lợi để xảy ra nhiều hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản.

Cụ thể tại mỏ đá Mèo Gù, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH Thắng Lợi, địa chỉ khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn đã bị phạt với sáu lỗi hành vi vi phạm.

Trong đó, hành vi thứ nhất, công ty không xác định được vị trí mốc giao; không cung cấp được biên bản giao mốc và hồ sơ mốc giới (số tiền phạt là bảy triệu đồng); hành vi thứ hai, đơn vị khai thác không đúng theo hồ sơ thiết kế mỏ đã được Sở Xây dựng, Sở Công thương thẩm định (số tiền 80 triệu đồng).

Hành vi thứ ba, Công ty không lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác (số tiền bị phạt là 120 triệu đồng); hành vi thứ tư là không lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được phép khai thác gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; không lập danh sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hằng năm (số tiền bị phạt là 120 triệu đồng).

Hành vi thứ năm, khai thác vượt công suất được phép khai thác 122.574,5m3 (số tiền 170 triệu đồng) và hành vi thứ sáu do đơn vị này khai thác vượt ranh giới khu vực được phép khai thác (số tiền bị phạt là 170 triệu đồng).

Nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản, một doanh nghiệp ở Phú Thọ bị xử phạt 667 triệu đồng ảnh 1

Một lớp bụi bám trên cây cối của người dân sinh sống gần mỏ đá Mèo Gù.

Ngoài số tiền phạt trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty TNHH Thắng Lợi buộc phải thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra. Thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Thời gian khắc phục hậu quả là 45 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Buộc Công ty TNHH Thắng Lợi phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc khai thác 259.005m3 đá làm vật liệu xây dựng (do thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính chưa đủ cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp từ việc khai thác trên).

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao các cơ quan có liên quan tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nộp lại số lợi bất hợp pháp) đối với Công ty TNHH Thắng Lợi.