Nhiều vi phạm, Simco Sông Đà và Phân bón Miền Nam bị phạt 270 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 Công ty cổ phần Simco Sông Đà và Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, tổng số tiền phạt lên tới 270 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Simco Sông Đà (địa chỉ tại tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 447/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Simco Sông Đà công bố thông tin không đầy đủ các nội dung “Chức vụ của người có liên quan tại Công ty” hoặc “Mối quan hệ liên quan với Công ty” tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019, 2020, 2021;

Công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại mục “Các giao dịch và số dư với bên liên quan” tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021;

Công bố thông tin không đầy đủ các nội dung về giao dịch vay ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo thường niên năm 2019; công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch vay ngắn hạn và trả nợ vay của bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc, giao dịch vay ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Báo cáo thường niên năm 2020.

Đồng thời, Công ty cổ phần Simco Sông Đà bị phạt tiền 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp.

Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, Công ty cho vay ngắn hạn đối với ông Vũ Đức Quân - Thành viên Hội đồng quản trị số tiền 16.023.000.000 đồng, tuy nhiên giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà lên tới 185 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (trụ sở chính tại 125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 205/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, vì do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) các tài liệu: Thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, Thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020;

Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HSX tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2019.