Nhiều vi phạm, ba nhà đầu tư bị phạt 350 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp, với tổng số tiền phạt 350 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố khi thay đổi lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết; vi phạm quy định về giao dịch với người có liên quan; báo cáo không đúng thời hạn...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim (địa chỉ tại tầng 4, số 49B đường Cổ Điển, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 911/QĐ-XPVPHC, với tổng số tiền phạt 200 triệu đồng. Cụ thể:

Phạt tiền 140 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 17/5/2021, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Việt Kim đã mua 4.873.800 cổ phiếu Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã chứng khoán: DDV) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 3,42% lên 6,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, trở thành cổ đông lớn của DDV.

Tiếp đó, ngày 25/5/2021, Công ty đã bán 1.418.000 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,34% xuống còn 4,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, không còn là cổ đông lớn của DDV.

Đến ngày 6/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty và công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Cùng với đó, đối với hành vi không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Theo đó, ngày 21/5/2021, Công ty bán 589.300 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,13% xuống còn 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV (từ ngưỡng 6% xuống 5%).

Đến ngày 6/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty đối với cổ phiếu DDV.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (địa chỉ tại 120 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), bị phạt hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Công ty cho Công ty cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung Thành viên Hội đồng quản trị) vay 60,7 tỷ đồng, tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua; cho CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (bên liên quan của Công ty do có chung cổ đông lớn) vay 4 tỷ đồng theo hợp đồng cho vay số 116/2019 ngày 30/6/2019 và Phụ lục số 01/PLHĐ ngày 26/6/2020.

* Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER (địa chỉ tại khu 7, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 469/QĐ-XPVPHC, số tiền 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Hình thức xử phạt: Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.