Nhiều vi phạm, 7 doanh nghiệp bị phạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 7 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt lên tới 1,365 tỷ đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, không đầy đủ; không báo cáo dự kiến giao dịch; không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định;...
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương (địa chỉ trụ sở chính tại số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC, cụ thể:

- Phạt tiền 60 triệu vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 60 triệu đồng vì không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Tổng số tiền Công ty phải nộp phạt là 120 triệu đồng.

* Tổng Công ty Lương thực miền nam-CTCP (địa chỉ trụ sở chính tại 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

* Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (địa chỉ tại 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC, số tiền 110 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

* Công ty Cổ phần Nông dược HAI (địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 489/QĐ-XPVPHC, cụ thể:

- Phạt tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền Công ty phải nộp phạt là 235 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 482/QĐ-XPHC, như sau:

- Phạt tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty còn buộc phải cải chính thông tin theo quy định trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định xử phạt.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền Công ty phải nộp phạt là 210 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng (địa chỉ trụ sở chính tại số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 481/QĐ-XPHC, cụ thể:

- Phạt tiền: 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.

- Phạt tiền: 85 triệu đồng do mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là 435 triệu đồng.

* Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (địa chỉ tại 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 491/QĐ-XPVPHC, như sau:

- Phạt tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 100 triệu đồng do không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Phạt tiền 20 triệu đồng do công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Tổng số tiền phạt đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP là 170 triệu đồng.