Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

NDO - Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 57/CĐ-TTg, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 22 giờ ngày 24/6/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ.
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người, tài sản.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chủ hồ có giải pháp bảo đảm an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ; báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.