Ngày 20/8, TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10

NDO -

Ngày 6/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên và tích hợp năm 2021 dự kiến công bố vào ngày 10/8; điểm chuẩn lớp 10 THPT dự kiến được công bố vào ngày 20/8 tới.

Các thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.
Các thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đang tập hợp dữ liệu điểm của học sinh lớp 9 do các trường THCS gửi lên. Sau khi có dữ liệu điểm, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tiến hành tính điểm xét tuyển của từng học sinh. Việc bổ sung dữ liệu điểm từ các Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 16 giờ ngày 7/8.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Ngữ văn - Toán - Ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Ngữ văn - Toán - Ngoại ngữ cộng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên nhân 2 (hệ số 2) cộng điểm khuyến khích (nếu có). Điểm xét tuyển vào lớp 10 tích hợp là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Ngữ văn - Toán - Ngoại ngữ cộng điểm trung bình môn tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10).

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên TP Hồ Chí Minh không tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập cũng như kỳ thi lớp 10 chuyên và tích hợp như các năm trước.

Theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có hơn 83 nghìn học sinh lớp 9 đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập năm 2021. Chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập của thành phố gần 68 nghìn học sinh. Trong đó, có hơn 6.480 chỉ tiêu lớp 10 chuyên và gần 990 chỉ tiêu lớp 10 tích hợp.