Ngày 1-6 bắt đầu thu phí QL19 đoạn Bình Định và Gia Lai

NDO -

NDĐT- Theo Tổng Công ty 36 cho biết, kể từ 0 giờ ngày 1-6, trạm thu phí Km 49+550 (Bình Định) và trạm thu phí Km 124+720 (Gia Lai) sẽ chính thức đi vào hoạt động để thu phí hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 19.

Trạm thu phí tại Km 124+720 (Gia Lai)
Trạm thu phí tại Km 124+720 (Gia Lai)

Theo đó, Công ty TNHH BOT 36.71 (Tổng Công ty 36) sẽ chính thức tổ chức thu phí tại 2 trạm thu phí trên để hoàn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 19, đoạn Km 17+027 - Km 50+00 (Bình Định) và Km 108+00 - Km 131+300 (Gia Lai).

Dự án nâng cấp QL19 nằm trên địa bàn hai tỉnh, đoạn qua tỉnh Bình Định dài hơn 33 km; đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai dài hơn 22,6 km. Tuyến đường được xây dựng với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang nền đường đoạn thông thường rộng 12m (thảm nhựa 11m), đoạn qua khu dân cư rộng 15m (thảm nhựa 13m) tốc độ thiết kế từ 60 - 80km/giờ.

Theo biểu mức thu phí kèm theo Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15-9-2015 “Về việc quy định mức thu phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 49+550 và trạm thu phí tại Km 124+720 QL 19" và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016, mức thu phí đối với các loại phương tiện đã được Bộ Tài chính ban hành, thấp nhất là 35 nghìn đồng/lượt, cao nhất là 200 nghìn đồng/lượt.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71 cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp QL 19 có tổng chiều dài 56,7km, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng do Tổng Công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư theo hình thức đầu tư - khai thác - chuyển giao (BOT), với thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án dự kiến hơn 22 năm.

Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH BOT 36.71, sau gần sáu tháng đưa vào vận hành thử nghiệm, công nghệ và các giải pháp thu phí tại hai trạm thu phí tại Bình Định và trạm thu phí tại Gia Lai đã vận hành trơn tru, hiệu quả; bảo đảm cho các phương tiện lưu thông qua lại thuận tiện trên tuyến QL 19.