Ngân hàng Nhà nước ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 31-5, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh - xã hội tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. 

Ngân hàng Nhà nước ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hệ thống ngành Ngân hàng ủng hộ, đóng góp, mức tối thiểu là một ngày lương/người.

Nguồn huy động, đóng góp Chương trình phát động này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện sử dụng theo các mục đích: Hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh - xã hội khác đối với cộng đồng xã hội.

Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, những ngày qua, đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, cả hệ thống chính trị Việt Nam đang vào cuộc rất quyết liệt với tinh thần tấn công dập dịch và thực hiện các giải pháp để duy trì sản xuất kinh doanh, phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chủ trương tiêm vaccine để phòng, chống dịch Covid-19. Từ năm 2020, khi đại dịch bùng phát, lan rộng và tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, xã hội, ngành Ngân hàng đã vào cuộc rất sớm, thực hiện nhiều giải pháp về chuyên môn để có thể hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, ngành Ngân hàng cũng rất quan tâm đến công tác an sinh - xã hội, thực hiện ủng hộ, hỗ trợ với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2020, hệ thống Ngân hàng đã ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 300 tỷ đồng và từ đầu năm 2021 đến nay hệ thống ngân hàng cũng đã ủng hộ, hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng.