Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội

NDO -

Ngày 19/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, thừa quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, thừa quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự Đại hội có 199 đại biểu đại diện cho hơn 140 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Năm năm qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, khắc phục và vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực vươn lên, chủ động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và vượt 9/9 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ 15 đề ra.

Nổi bật là các cấp hội phụ nữ đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và các tầng lớp phụ nữ, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhau giảm nghèo, đặc biệt, quan tâm đến nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình. Đa dạng hình thức đoàn kết, tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”.

Kết thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội lần thứ 16 của hội phụ nữ tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát: phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới chuyên nghiệp trong hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, đồng chí Nông Thanh Hải, tái cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.