Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp”.

Gần 40 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý văn hóa, đại diện một số học viện và trường đại học tham dự tọa đàm khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thuyết minh trực tiếp cho khách tham quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản sách, ảnh, nói chuyện về Bác Hồ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học...

Các ý kiến tại cuộc toạ đàm đề xuất nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền như: Khu di tích cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc đón tiếp sinh viên các trường, tập huấn cho cán bộ tuyên truyền về những nội dung của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường để lồng ghép nội dung tuyên truyền phù hợp, sinh động; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các hướng dẫn viên du lịch. Phối hợp với các học viện, nhà trường tổ chức các hội thảo, tọa đàm, buổi nói chuyện với học viên, sinh viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,...